Kuopassa.net

Lisää kirjoituksia netistä.

Etsi blogista

Tagipilvi

"postipaikka"

Koska Kuopassa.net-blogissa on niin paljon sisältöä, jo 1303 julkaistua kirjoitusta, katsoin parhaaksi ryhtyä hyödyntämään Textpatterniin (siis siihen systeemin, jolla näitä blogikirjoituksia ko. sivustolla julkaistaan), luotua tagipluginia. Tuo tagiplugini mahdollistaa yksittäisten blogikirjoitusten merkitsemisen tietyillä avainsanoilla. Suosituimmat avainsanat ryhmitellään tagipilveen. Tällä sivulla listataan kaikki tagilla, siis avainsanalla postipaikka, merkityt blogikirjoitukset.

Tsekkaa myös minkälaisia valokuvia teen: www.pjti.fi