Liikennemerkkejä 1950-luvulta

Trafikskyltar från 1950-talet

Yksijonoisen tien sivuuttamispaikkaa osoitt. merkki

På svenska: Märke, ang. mötesplats å väg för trafik i enkel körfil

Yksijonoisen tien sivuuttamispaikkaa osoitt. merkki (Märke, ang. mötesplats å väg för trafik i enkel körfil)

Muita askarteluja-paskarteluja: Kuopassa.net.