⚈ Kuopassa.net

Lisää kertomuksia netistä. 摆烂

HTTP-tilakoodit

Sähköpostiohjelmani kehottaa suorittamaan levyn eheytyksen, sillä jotakin väliaikaistiedostoa ei kyetä kirjoittamaan. Nyt se defragmentointitoiminto rupsuttaa taustalla. Yritän keksiä sen vievälle ajalle järjellistä käyttöä. Tämä on se syy miksi World Wide Webiin eli Internettiin ilmestyi blogipostaus HTTP-tilakoodit. Kun avaat sen, tai siis tämän, blogisivun, saat vastaukseksi statuskoodin 200 mikäli kaikki sujuu kuten pitää. Tuollaiset statuskoodit ovat kolminumeroisia viestejä, joilla jotakin webissä surffaavaa tahoa ohjeistetaan kun se taho tekee jonkin kyselyn.

Tilakoodin ensimmäinen numero määrittelee mihin kategoriaan se kuuluu. Kategorioita on viisi kappaletta:

 1. ykkösellä (1xx) alkavat kertovat sille edellä mainitulle ”taholle”, että pyyntö on vastaanotettu.
 2. numerolla kaksi (2xx) alkavat kertovat pyynnön vastaanotetun, ymmärretyn ja hyväksytyn onnistuneesti.
 3. numerolla kolme (3xx) alkavat statuskoodit puolestaan viestivät pyynnön käsittelemisen edellyttävän lisää toimintoja.
 4. nelosnumerolla (4xx) varoitetaan pyynnön epäonnistumisesta.
 5. numerolla viisi (5xx) alkavat statuskoodit viittaavat pyynnön käsitelleen palvelimen olevan ongelmissa.

Yhteentyöntö

 • 100 = Jatketaan pyynnön käsittelyä
 • 101 = Vaihdetaan protokollaa
 • 200 = Pyyntö onnistui
 • 201 = Pyyntö onnistui ja yksi tai useampi resurssi luotiin
 • 202 = Pyyntö hyväksyttiin käsiteltäväksi, muttei ole vielä käsitelty
 • 203 = Pyyntö onnistui, joskin välityspalvelin muunsi sisältöä
 • 204 = Pyyntö onnistui eikä siihen kuulu sisältöä (esim. PUT-pyynnön vastaukseksi)
 • 205 = Pyyntö käsiteltiin, ja pyytäjälle sellainen kehotus, että: ”nyt resetoi se tekijä, joka aiheutti pyynnön”
 • 206 = Pyyntö onnistui, mutta osittainen sisältö (tä?)
 • 300 = Useita vaihtoehtoja on saatavilla, valitse niistä sopivin
 • 301 = Kohde on muuttanut pysyvästi toiseen paikkaan
 • 302 = Kohde on tilapäisesti toisessa sijainnissa, mutta kysele vielä tästä osoitteesta
 • 303 = Etsi resurssia toisesta sijainnista — sen sijainti kerrotaan HTTP-otsakkeessa
 • 304 = Pyyntö vastaanotettiin, mutta sen vastaus on sama kuin viimeksi
 • 305 = (Tämä on vanhentunut statuskoodi)
 • 306 = (Tämä statuskoodi on varattu)
 • 307 = Kohderesurssi sijaitsee tilapäisesti toisessa paikassa, tee sinne samanlainen kysely
 • 400 = Palvelin ei kykene tai halua käsitellä pyyntöä
 • 401 = Kohderesurssin avaamiseen vaadittavat tunnistautumistiedot eivät ole kelvollisia
 • 402 = Edellyttää maksamista (tämä statuskoodi on varattu tulevaa käyttöä varten)
 • 403 = Palvelin ymmärsi pyynnön, kieltäytyy hyväksymästä sitä
 • 404 = Kohderesurssia ei löytynyt tai sen sijaintia ei haluta kertoa
 • 405 = Kohderesurssi ei tue sitä tapaa, jolla pyyntö tehtiin
 • 406 = Pyynnön mukana tulleen tiedon perusteella kohderesurssia ei voida toimittaa pyytäjälle sen ymmärtämässä muodossa
 • 407 = Edellyttää välityspalvelimen tunnistautumista (sen on lähetettävä kelvollinen HTTP-otsake Proxy-Authenticate)
 • 408 = Palvelin ei saanut täysimittaista pyyntöä haluamassaan ajassa
 • 409 = Kohderesurssin tämänhetkisessä tilassa on ristiriita eikä pyyntöä siksi voitu käsitellä loppuun asti
 • 410 = Kohde on poistunut saatavilta luultavasti lopullisesti
 • 411 = Sellaista pyyntöä, josta puuttuu Content-Length-otsake, ei hyväksytä
 • 412 = Tutkituista otsaketiedoista yksi tai useampi sisältää virheellisiä arvoja
 • 413 = Pyynnön mukana tulee liian paljon dataa, eikä pyyntöä siksi haluta käsitellä
 • 414 = Pyydetyn kohteen osoite on liian pitkä
 • 415 = Pyyntöä ei haluta käsitellä, koska saapunut data on kummallisessa — tukemattomassa — muodossa
 • 416 = HTTP-otsakkeessa Range on virheellinen arvo
 • 417 = Pyynnön sisältämässä Expect-otsakkeessa olevaa tietoa ei kyetty täyttämään
 • 426 = Nykyisellä protokollalla tehtyä pyyntöä ei haluta käsitellä, voi tulla toisiin ajatuksiin mikäli protokollaa vaihdetaan
 • 500 = Palvelimella tapahtui odottamaton juttu, joka estää pyynnön käsittelyn
 • 501 = Palvelimella ei ole sellaista toimintoa, joka voisi hoitaa pyynnön
 • 502 = Palvelin vastaanotti virheellisen vastauksen siltä palvelimelta, johon se otti yhteyttä, täyttääkseen pyynnön
 • 503 = Palvelin on tilapäisesti ylikuormittunut tai ajoitetun huoltotoimenpiteen kohteena, siksi pyyntöä ei käsitelty
 • 504 = Täyttääkseen pyynnön palvelin yritti vastaanottaa vastauksen toisaalta, eikä saanut sitä aikarajan sisällä
 • 505 = Palvelin ei tue, tai kieltäytyy hyväksymästä, sitä HTTP-versiota, jolla pyyntö suoritettiin
Tietoa kirjoittajasta