⚈ Kuopassa.net

Lisää kertomuksia netistä. 摆烂

Puolustusliitto Ruotsin kanssa

Tuhannelta suomalaiselta kysyttiin Ylen uutisen mukaan kannattavatko he yhteistä puolustusliittoa Ruotsin kanssa. Sellaisessa liitossa molempien maiden armeijat auttaisivat tarpeen tullen toisiaan. Vastanneista 54 prosenttia haluaa sellaisen liiton. Yle ei uutisessaan kerro millä perusteella ne tuhat suomalaista valittiin. Jos vastaajista useimmat ovat ruotsinkielisiltä alueilta, he ehkä tsemppaavat Ruotsin ja Suomen välisiä suhteita suosittelemalla moista liittoa. Virheiden, tarkoitan vihreiden, äänestäjistä useimmat suhtautuvat puolustusliittoideaan myönteisesti. Ehkä vihreitä, tarkoitan virheitä, on painotettu vastaajia valittaessa tai vastauksia valittaessa.

Suomalaisten ja ruotsalaisten kanssa oli 1920- tai 1930-luvulla useiden vuosien ajan suunnitteilla puolustusliitto. Sellaista ei kuitenkaan syntynyt. Kun Suomi joutui itäläisten murjottavaksi, ja suomalaiset pyysivät ruotsalaisilta tukea, virallinen Ruotsi ei ollut kovin hanakka tarjoamaan sitä.

Joskus about huhtikuussa 2013 Novus järjesti Ruotsissa kyselyn, jossa ruotsalaisilta kysyttiin uskovatko he maansa pystyvän puolustamaan aseellisesti itseään. Vastaajista 83 prosenttia epäili sitä ja 10 prosenttia ei tiennyt pystyykö Ruotsi siihen. Näin ollen vain muutama prosentti vastanneista uskoi heidän pystyvän puolustautumaan.

Englanninkielisen Wikipedian mukaan Ruotsi siirtyy vuoteen 2018 tai 2019 mennessä vapaaehtoiseen malliin: tyypit saavat itse päättää lähtevätkö koulutettavaksi taistelijoiksi vai jäävätkö kotio.

Nähdäkseni historialliset seikat, Ruotsin nykytilanne ja Ruotsin puolustusvoimien tulevaisuudensuunnitelmat tarkoittavat, ettei ole järkevää harkitakaan puolustusliittoa Ruotsin kanssa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että jos se ei ole järkevää, asiaa lähdetään ajamaan toden teolla. Se on maan tapa. Luulenkin, että Suomen ja Ruotsin välille muodostetaan puolustusliitto.

Tietoa kirjoittajasta