⚈ Kuopassa.net

Lisää kertomuksia netistä. 摆烂

Suomea 450 vuoden takaa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi vuonna 1971 kirjasen, näköispainoksen, Mikael Agricolan Abckirian säilyneistä teksteistä. Kirjan tekstit ovat luultavasti vuosilta 1543, 1551 ja 1559. Kirjassa käytetty fontti on sellainen ikiwanha, muinainen goottilainen fonttityyli. Sillä tehtyä kirjoitusta on hankala tulkita.

Numerot yhdestä tuhanteen: Yxi, Kaxi, Colme, Nelie, Wisi, Cusi, Seitzeme, Cadexen, Ydexen, Kymenen, Yxitoista, Caxitoista, Colmetoista, Nelietoist., Wisitoista, Cusitoista, Seitzementoista, Cadexentoista, Ydexentoista, Caxikymen, Colmekymen, Neliekymen, Visikymen, Cusikymen, Seitzemenkymen, Cadexenkymen, Ydexenkymen, Sata, Tuhanen.

Kymmenen käskyä: Ensimeinen kesky. Ele cumardha weraita Jumaloita. Toinen. Ele turhanmainitze sinun Jumalas Nime. Colmas. Pyhite Lepopeiue. Nelies. Cunnioita sinun ises / ja sinun eites / ettes cauvanclåisic. Wides. Ele tapa. Cudes. Ele hooritee. Seitzemes. Ele warghasta. Cadhexes. Ele ole wåre todhistaia / sinun lehemeises wastan. Ydhexes. Ele podhe sinun lebemeises honetta. Kymenes. Sinun lebemeises Emende / Paluelia / Pica / caria / iucta / ja mite sinun lebemeiselles onopi / ele himoitze.

Tietoa kirjoittajasta