⚈ Kuopassa.net

Lisää kertomuksia netistä. 摆烂

Suomen seuraava hävittäjä ei voi olla JAS 39 Gripen

Jossain pohdittiin mikä on sopiva valinta Suomen seuraavaksi hävittäjätyypiksi. Ruotsalainen yksimoottorinen Saabin valmistama Gripen voisi olla varteenotettava, niin sanotaan. Sellaista kallista vehjettä valittaessa on syytä huomioida ei yksin vehkeen tekniset kyvyt eikä vain hinta tai nuo edelliset kaksi kategoriaa yhdessä, vaan myös politiikka ja etenkin valtioiden välinen politiikka. Jos Ruotsin Gripen valittaisiin Hornettien seuraajaksi, olisi Suomen kyettävä itsenäisesti tuottamaan kaikkia Gripenin varaosia ja ammuksia ym., sillä niiden tulo Suomeen Ruotsista lakkaisi pian sen jälkeen kun Gripenit joutuisivat tosipaikan eteen. Jos tosipaikka on se perinteinen Venäjän toimeenpanema hyökkäys, venäläiset voisivat sammuttaa Suomen ilmavoimat yhdellä kirjeellä. Siinä kirjeessä sanottaisiin jotain tällaista: "Gripenin varaosien ym. osien tai niihin liittyvän tietotaidon toimittaminen Suomeen tulkitaan Venäjää kohtaan osoitetuksi vihamieliseksi teoksi, johon tullaan vastaamaan sotilaallisella voimalla."

Tietoa kirjoittajasta