⚈ Kuopassa.net

Lisää kertomuksia netistä. 摆烂

Valtion budjetti

Tutkibudjettia.fi-sivustolla voi katsella mihin rahaa menee. Tässä blogikirjoituksessa siivoan pois budjetista ylimääräiset kulut.

Kuntasektori

Säästöä lähes miljardi euroa.

 • Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
  • 0,56 milj. e
 • Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen
  • 0,75 milj. €
 • Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin
  • 1,5 milj. €
 • Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen
  • 3 milj. €
 • Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen
  • 3,19 milj. €
 • Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
  • 4,89 milj. €
 • Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen
  • 4,9 milj. €
 • Elpymis- ja palautusmisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle
  • 7,46 milj. €
 • Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin
  • 10 milj. €
 • Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
  • 12 milj. €
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta
  • 14,5 milj. €
 • Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
  • 20,4 milj. €
 • Eräät avustukset (mm. kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, yksityistieavustukset)
  • 34,9 milj. €
 • Ahvenanmaan verotasoitus
  • 84,8 milj. €
 • Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin
  • 90,52 milj. €
 • Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin
  • 140 milj. €
 • Valtion korvaukset kotouttamisesta
  • 160 milj. €
 • Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
  • 170 milj. €
 • Ahvenanmaan tasoitusmaksu
  • 200 milj. €

Kotitaloudet ja yleishyödylliset

Säästöä kahdeksan miljardia euroa.

 • Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
  • 0,4 milj. €
 • Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan
  • 0,93 milj. €
 • Valtionavustus kuluttajajärjestölle
  • 1,32 milj. €
 • Eräät avustukset (mm. seurat)
  • 1,6 milj. €
 • Porotalouden edistäminen
  • 1,84 milj. €
 • Terveyden edistäminen
  • 2 milj. €
 • Eräät valtionavut (ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille, mm. Eurooppa-tiedottaminen)
  • 2,44 milj. €
 • Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta
  • 3 milj. €
 • Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
  • 3,77 milj. €
 • Valtionosuudet työllisyysrahastolle
  • 3,84 milj. €
 • Valtionapu 4H-toimintaan
  • 4,11 milj. €
 • Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen
  • 4,7 milj. €
 • Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
  • 4,78 milj. €
 • Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
  • 5,57 milj. €
 • Eräät avustukset (mm. saamn kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukeminen)
  • 5,58 milj. €
 • Avustajatuki eduskuntaryhmille
  • 6,09 milj. €
 • Avustukset korjaustoimintaan
  • 6,25 milj. €
 • Valtionrahoitus luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääomaan
  • 7,5 milj. €
 • Valtionavustus järjestöille
  • 8,91 milj. €
 • Kalatalouden edistäminen
  • 11,97 milj. €
 • Avustukset (mm. rauhantyön järjestöille, Julkisen sanan neuvostolle)
  • 13,72 milj. €
 • Riistatalouden edistäminen
  • 14,5 milj. €
 • Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
  • 15 milj. €
 • Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen
  • 16,01 milj. €
 • Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
  • 16,98 milj. €
 • Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin
  • 19,14 milj. €
 • Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen
  • 20,39 milj. €
 • Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin
  • 24,55 milj. €
 • Valtionavustus tilakustannuksiin (mm. oopperan ja museon)
  • 24,96 milj. €
 • Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi
  • 28,9 milj. €
 • Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
  • 35,56 milj. €
 • Puoluetoiminnan tukeminen
  • 35,63 milj. €
 • Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen
  • 36,77 milj. €
 • Nuorten työpajatoiminta, Etsivä Nuorisotyö ja valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen
  • 39,08 milj. €
 • Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvattaminen ja hevosurheilun edistäminen
  • 39,89 milj. €
 • Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin
  • 46,34 milj. €
 • Eräät avustukset (mm. yhdistykset, kulttuuripääkaupunki, lastenkulttuuri)
  • 53,64 milj. €
 • Koulumatkatuki
  • 57,9 milj. €
 • Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut
  • 58,7 milj. €
 • Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
  • 60,55 milj. €
 • Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatukset edistämiseen
  • 100 milj. €
 • Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostos ja kehittäminen
  • 110 milj. €
 • Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
  • 120 milj. €
 • Opintolainojen valtiontakaus
  • 130 milj. €
 • Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen
  • 160 milj. €
 • Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
  • 360 milj. €
 • Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
  • 430 milj. €
 • Opintoraha ja asumislisä
  • 480 milj. €
 • Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
  • 740 milj. €
 • Perhe-etuudet
  • 1590 milj. €
 • Asumistuki
  • 1640 milj. €
 • Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
  • 1880 milj. €

Rahastosiirrot ja Kela

Säästöä puoli miljardia euroa.

 • Siirrot hallinnonalan rahastoihin
  • 0,02 milj. €
 • Siirto interventiorahastoon
  • 0,4 milj. €
 • Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon
  • 560 milj. €

Elinkeinoelämä

Säästöä vajaat kolme miljardia euroa.

 • Tapahtumatakuu
  • 0,1 milj. €
 • Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
  • 0,25 milj. €
 • Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin
  • 0,4 milj. €
 • Peltorakenteen kehittäminen
  • 0,7 milj. €
 • Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
  • 1,87 milj. €
 • Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin
  • 1,9 milj. €
 • Avustus digitaaliseen lentopaikkatoimintaan
  • 1,9 milj. €
 • Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuneet menot
  • 3,3 milj. €
 • Ruokaketjun kehittäminen
  • 4,25 milj. €
 • Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
  • 4,76 milj. €
 • Alueellinen kuljetustuki
  • 6 milj. €
 • Tuki joutoalueiden metsitykseen
  • 6,06 milj. €
 • Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille
  • 7,07 milj. €
 • Metsäluonnon hoidon edistäminen
  • 7,53 milj. €
 • Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
  • 8,85 milj. €
 • Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen
  • 9,11 milj. €
 • EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen
  • 11,03 milj. €
 • Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden investointipankille
  • 13,24 milj. €
 • Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
  • 15 milj. €
 • Laivanrakennuksen innovaatiotuki
  • 19,79 milj. €
 • Eräät käyttöoikeuskorvaukset
  • 26,65 milj. €
 • Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
  • 35,63 milj. €
 • Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
  • 38,42 milj. €
 • Valtionapu Suomen Metsäkeskukselle
  • 40,67 milj. €
 • Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
  • 57,13 milj. €
 • Eläinten hyvinvointikorvaukset
  • 65 milj. €
 • Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
  • 110 milj. €
 • Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin
  • 110 milj. €
 • Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet
  • 200 milj. €
 • Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
  • 330 milj. €
 • Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
  • 350 milj. €
 • Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
  • 480 milj. €
 • Luonnonhaittakorvaukset
  • 520 milj. €
 • EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
  • 520 milj. €

Siirrot EU:lle ja ulkomaille

Säästöä reilut kolme miljardia euroa.

 • Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
  • 1 milj. €
 • Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
  • 1,88 milj. €
 • Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
  • 2,25 milj. €
 • Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
  • 2,38 milj. €
 • Demokratia ja oikeusvaltiotuki
  • 3 milj. €
 • Rauhanvälitys
  • 4,35 milj. €
 • Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
  • 4,44 milj. €
 • Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
  • 4,8 milj. €
 • Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
  • 6,35 milj. €
 • Varsinainen kehitysyhteistyö
  • 710 milj. €
 • Maksut Euroopan Unionille
  • 2600 milj. €

EU:n rahastot, valtion vastinrahastot ym.

Säästöä reilut puoli miljardia euroa.

 • Avustukset rakennusperinnön hoitoon
  • 1,7 milj. €
 • Maaseudun kehittäminen
  • 2,3 milj. €
 • Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon
  • 2,48 milj. €
 • Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan
  • 3 milj. €
 • Eräät valtionavut (mm. kuolleiden tuotantoeläiden hävittäminen)
  • 6,5 milj. €
 • Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
  • 21,43 milj. €
 • Elinkeinokalatalouden edistäminen
  • 23,92 milj. €
 • EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
  • 200 milj. €
 • EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
  • 390 milj. €

Tagit:

Tietoa kirjoittajasta