⚈ Kuopassa.net

Lisää kertomuksia netistä. 摆烂

Tagipilvi

"huumori"

Koska Kuopassa.net-blogissa on niin paljon sisältöä, jo 1362 julkaistua kirjoitusta, katsoin parhaaksi ryhtyä hyödyntämään Textpatterniin (siis siihen systeemin, jolla näitä blogikirjoituksia ko. sivustolla julkaistaan), luotua tagipluginia. Tuo tagiplugini mahdollistaa yksittäisten blogikirjoitusten merkitsemisen tietyillä avainsanoilla. Suosituimmat avainsanat ryhmitellään tagipilveen. Tällä sivulla listataan kaikki tagilla, siis avainsanalla huumori, merkityt blogikirjoitukset.

Murphyn lait

 1. Jos jokin voi mennä vikaan, se menee vikaan.
 2. On mahdotonta tehdä mitään idioottivarmaksi, koska idiootit ovat niin älykkäitä.
 3. Suurimmat sallitut arvot ylitetään aina.
 4. Keskenään vaihtokelpoiset osat eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
 5. Sähköjohto tai putki, joka on leikattu määräpituiseksi, on liian lyhyt.
 6. Samanlaisissa olosuhteissa kokeillut samanlaiset osat eivät ole samanlaisia.
 7. Varaosien määrä varastossa on kääntäen verrannollinen niiden tarpeeseen.
 8. Toleranssit kasaantuvat kohti asentamisen suurinta vaikeutta.
 9. Ilmatiiviit tiivisteet vuotavat.
 10. Mittarin tai laitteen asentamisen jälkeen ylimääräiset osat löytyvät työpöydältä.
 11. Mitä useampia ruuveja avataan katsastusluukusta, sitä todennäköisempää on, että väärä katsastusluukku avataan.
 12. Putoava työkalu putoaa paikkaan, missä se aiheuttaa eniten vahinkoa (tunnetaan myös nimellä ”valikoiva painovoimalaki”).
 13. Jokainen kokeitten perusteella määritelty varmuuskerroin ylitetään.
 14. Osat, joita ei saa eikä voi asentaa väärin, asennetaan väärin.
 15. Todennäköisyys siihen, että piirustuksista puuttuu jokin mitta, on suoraan verrannollinen mitan tärkeyteen.
 16. Jokainen virhe, joka voidaan tehdä, tehdään. Se tapahtuu siten, että siitä on eniten vahinkoa.
 17. Kaikki vakiot ovat muuttuvia.
 18. Monimutkaisen laskutoimituksen kuluessa yksi tekijä osoittajasta siirtyy nimittäjään.
 19. Tietyssä laskutehtävässä se numerotekijä, joka ilmeisimmin on oikea, on väärä.
 20. Loogisin tapa asentaa osat on väärä tapa.
 21. Virhettä ei voida paikallistaa, jos useampi kuin yksi ihminen on sekaantunut erehdykseen.
 22. Mitä vähäpätöisempi muutos piirustuksiin tehdään, sitä syvällisemmät ovat sen vaikutukset.
 23. Mitat ilmaistaan aina epäkäytännöllisimmin yksiköin.
 24. Suunnitelmiin tehtävän suuremman muutoksen tarve kasvaa, mitä lähemmäs valmistumista tullaan.

Tästä luettelosta kiitos kuuluu Ulla Lipposen toimittamalle teokselle Siistiä Sisätyötä — Kopiohuumoria.

Lue kokonaan…